Ash Wednesday

Ne menjünk el s/z/ótlanul amellett a fontos tény mellett, hogy hivatalosan ma kezdődött böjt - Hamvazószerda van. Egy út lehetősége bontakozik ki egy olyan világban, amelyben nem könnyű megélni és komolyan venni lelkünk odaszánását önvizsgálatra és az Istenhez vezető utak keresésére. Az ember minden porcikája tudatosan vagy tudattalanul tiltakozni kíván az ellen, hogy egy felsőbb erő, egy mindent átfogó akarat és szándék lássa tetteinket, gondolatainkat, legbensőbb érzéseinket. Mert ugye az a hulla a pincében - az bizony ott van, és nem csak a Lila Akác közben...

A gyülekezeti bibliaórásokkal az 51. zsoltárt olvastam és gondoltam át böjtre való készülésképpen. Ajánlom mindenkinek...

3 Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 4 Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 5 Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 6 Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. 7 Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. 8 Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 9 Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. 10 Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. 11 Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! 12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! 13 Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! 14 Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, 15 hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.

Nincsenek megjegyzések: